Personalutbildning i energifrågor för Luleå Domkyrkoförsamling

Energikontor Norr kommer att hålla i en utbildning för Luleå Domkyrkoförsamling och deras personal för en kompetenshöjning inom energiområdet. Utbildningen hålls inom projektet Energinätverk Pastorat och församlingar i Norr.